โซลาร์รูฟโซลูชั่นสำหรับบ้าน

โซลาร์รูฟโซลูชั่น

“พลังงานสะอาด เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

JAS GREEN คือผู้ให้บริการออกแบบ และติดตั้ง โซลาร์รูฟ โซลูชั่น แบบครบวงจร พร้อมดูแลหลังติดตั้งตลอดอายุการใช้งาน ลงทุนติดตั้งระบบแล้วสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ทันที นอกจากนี้ยังเป็นการใช้พลังงานที่ปล่อยคาร์บอนต่ำช่วยลดโลกร้อน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่พลังงานที่ยั่งยืน

solution01 solution_001
กำลังการผลิตแบบ 3 kW 1 เฟส

กำลังการผลิตแบบ 3 kW 1 เฟส
พื้นที่ติดตั้ง 12-16 ตรม.
เหมาะกับผู้ใช้ไฟกลางวัน 360 หน่วย
ลดภาระค่าไฟฟ้าได้ถึง 1,800 บาท/เดือน

solution02 solution_002
กำลังผลิตแบบ 5 kW 1 เฟส

กำลังผลิตแบบ 5 kW 1 เฟส
พื้นที่ติดตั้ง 20-24 ตรม.
เหมาะกับผู้ใช้ไฟกลางวัน 600 หน่วย
ลดภาระค่าไฟฟ้าได้ถึง 3,000 บาท/เดือน

... solution_003
กำลังผลิตแบบ 5 kw 3 เฟส

กำลังผลิตแบบ 5 kw 3 เฟส
พื้นที่ติดตั้ง 20-24 ตรม.
เหมาะกับผู้ใช้ไฟกลางวัน 600 หน่วย
ลดภาระค่าไฟฟ้าได้ถึง 3,000 บาท/เดือน

... solution_004
กำลังผลิตแบบ 10 kw 3 เฟส

กำลังผลิตแบบ 10 kw 3 เฟส
พื้นที่ติดตั้ง 40-48 ตรม.
เหมาะกับผู้ใช้ไฟกลางวัน 1,200 หน่วย
ลดภาระค่าไฟฟ้าได้ถึง 6,400 บาท/เดือน

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า

icon

ติดตั้งด้วยอุปกรณ์ โซลาร์รูฟ โซลูชั่นคุณภาพสูง

โซลาร์รูฟ โซลูชั่นคุณภาพระดับ Tier 1 ที่ถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดี

icon

ฟรี บริการประเมินการใช้ไฟฟ้า

บริการประเมินการใช้ไฟฟ้า เพื่อออกแบบรองรับการใช้งานได้อย่างเหมาะสม

icon

ฟรี บริการล้างแผงทำความสะอาด

บริการเช็คระบบ ล้างและทำความสะอาดแผง ปีละ 1 ครั้ง นานถึง 5 ปี เพื่อการใช้ไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพ

icon

ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ

ติดตั้งโดยทีมที่มีประสบการณ์สูง และผ่านการรับรองมาตรฐาน

icon

รับประกันการติดตั้ง 1 ปี

รับประกันการติดตั้งเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

icon

ดูแลตลอดการใช้งาน

ดูแลอุปกรณ์ตลอดการใช้งาน ด้วยระบบติดตาม และเฝ้าระวัง

about

ขั้นตอนการทำงาน

สำรวจ

1

ประเมินเชิงวิศวกรรม นำเสนอรูปแบบการให้บริการ และแผนการลงทุน สำรวจสถานที่ติดตั้ง

นำเสนอ และทำสัญญา

2

ข้อเสนอเพื่อให้ลูกค้าพิจารณา

ออกแบบและติดตั้ง

3

วางแผนและดำเนินการติดตั้ง และทดสอบระบบ

ส่งมอบ และเริ่มผลิตไฟฟ้า

4

ติดตั้งเรียบร้อยพร้อมส่งมอบงานให้ลูกค้า เริ่มผลิตไฟฟ้า

ขออนุญาต

5

ดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐ

สนใจติดตั้ง JAS GREEN

ติดต่อ 02-100-6999

Jas Green

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งบนหลังคาที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดคือทิศใต้ ซึ่งเป็นทิศที่ได้รับแสงอาทิตย์ได้ดีที่สุด ในขณะที่รองลงมาคือทิศตะวันตก

ควรให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญมาสำรวจ ตรวจสอบสภาพ และประเภทของหลังคา เพื่อนำมาคำนวณความแข็งแรงของโครงสร้าง ซึ่งปกติแล้วแผงโซลาร์จะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 20-25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

บ้านแต่ละหลังมีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ตามประเภทของอุปกรณ์ และช่วงเวลาที่ใช้ไฟฟ้า การติดตั้งโซลาร์รูฟ โซลูชั่นเหมาะกับบ้านที่ใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันเป็นหลัก เช่น โฮมออฟฟิศ บ้านที่เปิดแอร์กลางวันเป็นประจำ เป็นต้น

เตรียมข้อมูลบิลค่าไฟย้อนหลัง 1 เดือน ภาพถ่ายมิเตอร์ไฟฟ้าช่วงเช้า กับช่วงเย็น เป็นเวลา 2 วัน

แผงโซลาร์เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าโดยเฉลี่ยวันละ 5 ชั่วโมง

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ช่วยลดค่าไฟได้มาก โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจ หรือบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ที่มีการใช้ไฟกลางวัน

กรอกข้อมูลเพื่อรับคำปรึกษาฟรี