โซลาร์รูฟโซลูชั่นสำหรับธุรกิจ

ติดตั้ง โซลาร์รูฟ โซลูชั่น สำหรับธุรกิจ และอุตสาหกรรม

ติดตั้ง โซลาร์รูฟ โซลูชั่น ตามความเหมาะสมกับการใช้ไฟฟ้า(EPC) ลงทุนเองเพื่อประหยัดค่าไฟได้ตั้งแต่วันแรกที่ติดตั้ง ดูแลหลังการขายแบบครบวงจร มุ่งดำเนินธุรกิจสู่พลังสะอาดที่ยั่งยืน

 

EPC

จุดเด่น

เป็นเจ้าของระบบ ประหยัดค่าไฟสูงสุดตั้งแต่วันแรกที่ติดตั้ง

เงินลงทุน

ลูกค้าลงทุนเอง

ประหยัดค่าใช้จ่าย

ใช้ไฟฟรีจากโซลาร์เซลล์

กรรมสิทธิ์

ผู้ประกอบการ

การบำรุงรักษา

ปีละ 1 ครั้ง นานถึง 5 ปี

การรับประกัน

Solar panel 12 ปี (สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 84% ในปีที่ 30)

การดูแล

Inverter 10 ปี

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • ประหยัดค่าไฟสูงสุดตั้งแต่วันแรกที่ติดตั้ง
  • ไม่มีสัญญาผูกมัดระยะยาว
  • ได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนจากภาษีจาก BOI มากถึง 50% ของเงินลงทุน
about

ขั้นตอนการทำงาน

สำรวจ

1

ประเมินเชิงวิศวกรรม นำเสนอรูปแบบการให้บริการ และแผนการลงทุน สำรวจสถานที่ติดตั้ง

นำเสนอ และทำสัญญา

2

ข้อเสนอเพื่อให้ลูกค้าพิจารณา

ออกแบบและติดตั้ง

3

วางแผนและดำเนินการติดตั้ง และทดสอบระบบ

ส่งมอบ และเริ่มผลิตไฟฟ้า

4

ติดตั้งเรียบร้อยพร้อมส่งมอบงานให้ลูกค้า เริ่มผลิตไฟฟ้า

ขออนุญาต

5

ดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐ

คำนวณการประหยัดค่าไฟฟ้าเมื่อติดตั้ง Solar Cell

ค่าไฟฟ้าที่คุณจะประหยัดได้ต่อเดือน

0 บาท

กำลังการผลิตที่แนะนำ

0

kW

พื้นที่ติดตั้งประมาณ

0

ตร.ม.

เงินลงทุนโดยประมาณ

0.00

บาท

ระยะเวลาคืนทุน

0

ปี

สนใจติดตั้ง JAS GREEN

ติดต่อ 02-100-6999

Jas Green

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งบนหลังคาที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดคือทิศใต้ ซึ่งเป็นทิศที่ได้รับแสงอาทิตย์ได้ดีที่สุด ในขณะที่รองลงมาคือทิศตะวันตก

ควรให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญมาสำรวจ ตรวจสอบสภาพ และประเภทของหลังคา เพื่อนำมาคำนวณความแข็งแรงของโครงสร้าง ซึ่งปกติแล้วแผงโซลาร์จะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 20-25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

บ้านแต่ละหลังมีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ตามประเภทของอุปกรณ์ และช่วงเวลาที่ใช้ไฟฟ้า การติดตั้งโซลาร์รูฟ โซลูชั่นเหมาะกับบ้านที่ใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันเป็นหลัก เช่น โฮมออฟฟิศ บ้านที่เปิดแอร์กลางวันเป็นประจำ เป็นต้น

เตรียมข้อมูลบิลค่าไฟย้อนหลัง 1 เดือน ภาพถ่ายมิเตอร์ไฟฟ้าช่วงเช้า กับช่วงเย็น เป็นเวลา 2 วัน

แผงโซลาร์เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าโดยเฉลี่ยวันละ 5 ชั่วโมง

ติดตั้งโซลาร์เซลล์ช่วยลดค่าไฟได้มาก โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจ หรือบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ที่มีการใช้ไฟกลางวัน

กรอกข้อมูลเพื่อรับคำปรึกษาฟรี