เกี่ยวกับเรา

ผู้ให้บริการโซลาร์เซลล์แบบครบวงจร

เกี่ยวกับ JAS GREEN

JAS GREEN ผู้ให้บริการด้านโซลาร์เซลล์แบบครบวงจร บริการสำรวจ ออกแบบ และติดตั้ง โซลาร์รูฟ โซลูชั่น มุ่งดำเนินธุรกิจสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตอบโจทย์ชีวิต และธุรกิจของลูกค้า พร้อมบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน

JAS GREEN หนึ่งในบริษัทในเครือ Jasmine International PCL หรือ “JAS” มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และพลังงานอื่นทุกประเภท เช่น พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานลม พลังงานจลน์ และก๊าซชีวมวล เป็นต้น รวมถึงการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และบนพื้นดิน หรือลอยน้ำ ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก และระบบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน มีความชำนาญ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมสูง มากกว่า 40 ปี มุ่งเน้นด้านความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมให้บริการทั่วประเทศ